KOMUNIKATY - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

Rodzinny Ogród Działkowy
im. Żwirki i Wigury
Białystok
Poczta
Przejdź do treści

KOMUNIKATY

AKTUALNOŚCI

03.10.2017

ZAWIADOMIENIE
Dnia   07.10.2017  od godz.  10.00  do godz. 13.00 będą odczytywane liczniki energii elektrycznej w związku z półrocznym rozliczeniem.Prosimy o udostępnienie liczników do odczytu.
PGE Dystrybucja S.A.Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13     15-950  Białystok
Centrum Zgłoszeniowe (+48 85) 6766100
Faks: (+48 85) 6766109
e-mail: uz1.ob@pgedystrybucja.pl


25.08.2017
UWAGA
 
Działkowców korzystających z bramy wjazdowej Nr 3 prosimy o szczególną uwagę oraz ograniczenie wjazdów i skorzystanie z bram Nr 1 i  2.Od czwartku (24.08) mamy dużą awarię rurociągu doprowadzającego wodę do szaletu ogrodowego i biura. W związku z powyższym będą wykonywane prace budowlane na w/w odcinku. Zakończenie prac przewidziane jest na wtorek (29.08)
 
Zarząd Ogrodu

16.08.2017
Jubileusz 35 lecia Ogrodu oraz Dzień Działkowca  
odbędzie się dnia 9 września 2017 o godz.12.00
Zaproszeni goście :
Wiceprezydent Białegostoku- Adam Poliński
Prezes OZP PZD - Andrzej Bojko
Prezes Zarządu KZK - Andrzej Świętoński
Prezes Ogrodu 2006-2014 - Piotr Kruk

Planowane są konkursy z nagrodami  :

- najpiękniejszy jesienny bukiet kwiatowy ( kryteria: skład bukietów,kompozycja oraz estetyka staranność i kreatywność wykonania bukietu )
- jesienny kosz zdrowia (kryteria: kompozycja warzyw i owoców,rodzaje i różnorodność użytych produktów,jakość i świeżość produktów,dobór kosza do ekspozycji zawartości,elementy dekoracyjne oraz ogólne wrażenie estetyczne )
- najlepsza nalewka z owoców wyhodowanych na działce ( pojemność min. 0,2 l
- konkurs na najlepsze ciasto ( kryteria : uczestnicy konkursu przygotowują jedną blaszkę ciasta ( rozmiar blaszki dowolny ) , obowiązek dołączenia receptury wg. której ciasto zostało sporządzone
- rozstrzygnięcie konkursu na najładniejsze działki naszego Ogrodu
Uczestnicy konkursów powinni zgłosić swój akces do godz. 11.30 dn. 09.09.2017 r.
UWAGA
Osoby spoza ogrodu proszone są o wpisanie się na listę oraz wniesienie  opłaty skarbnikowi w wysokości 30 zł
Informacja tel. 533 377 995

16.04.2017
UWAGA
W związku z niekorzystną pogodą przesunięto termin otwarcia wody na 22 kwietnia 2017 r.

10.04.2017
ZAWIADOMIENIE
Dnia  22.04.2017   od godz. 9.00  do godz. 13.00 będą odczytywane liczniki energii elektrycznej w związku z półrocznym rozliczeniem.Prosimy o udostępnienie liczników do odczytu.
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
                                                                                               RE Białystok Miasto

08.04.2017
UWAGA
Na walnym zebraniu sprawozdawczym uchwalono stawki opłat ogrodowych na 2017 r., -dostępne TUTAJ
Próbne puszczanie wody na Ogród w dniach 18 – 19 kwietnia 2017 .Proszę przygotować armaturę na swoich działkach oraz częściej kontrolować jej stan podczas kilku najbliższych dni po uruchomieniu wewnętrznej sieci wodociągowej.

10.03.2017
UWAGA
Zarząd zwraca się z prośbą o kontakt do wszystkich  chętnych przewodniczenia zebraniom sprawozdawczym naszego ogrodu w celu ustalenia terminu szkolenia oraz zapoznania się z wymaganymi dokumentami .

06.03.2017
UWAGA
Informujemy,że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 08.04.2017 r., w Podlaskim Domu Działkowca ul. Ciołkowskiego 2/5 w Białymstoku.
Początek obrad:
Pierwszy termin godz. 10.00
Drugi termin godz. 10.30
Wyłożenie materiałów sprawozdawczych 26-27.03.2017 od godz. 11.00 -16.00 w biurze Ogrodu ul.Ciołkowskiego 2/4


30.11.2016
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE - nowa odsłona

22 września 2016 roku , Zarząd Ogrodu wystosował pismo do Zastepcy Prezydenta Miasta Białegostoku w/s przywrócenia przystanków autobusowych.
Jesteśmy wdzięczni za rzeczowe podejście do tematu oraz cieszy nas fakt,że nasze argumenty nie zostały zlekceważone.
Odpowiedź z kancelarii Urzędu Miasta   TUTAJ

29.11.2016
UWAGA
Jest już dostępne rozliczenie zużycia wody przez działki rozliczające się wg. wodomierza.
Lista w formacie PDF do pobrania ze strony opłat ogrodowych TUTAJ

04.11.2016
ZAKAZ WJAZDU W ALEJKI

Długotrwałe opady deszczu w ostatnich tygodniach sprawiły, że nasze alejki stały się bardzo grząskie i nieprzejezdne ( TUTAJ). Korzystanie z nich w stanie obecnym grozi zniszczeniem oraz narazi Ogród na ogromne koszty w celu ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego. W związku z powyższym przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym naszego Ogrodu obowiązuje zakaz wjazdu w alejki w przypadku zagrożenia uszkodzenia infrastruktury (Rozdz.3 pkt 7). Osoby naruszające przepisy muszą się liczyć z faktem roszczenia odszkodowania  w postepowaniu cywilnym, o ile  same nie naprawią poniesionych przez Ogród szkód (Rozdz.3 pkt 11).W związku z powyższym prosimy pozostawiać auta na wyznaczonych miejscach parkingowych.

13.10.2016
ZAMKNIECIE WODY

14 października 2016 r., nastąpi zamknięcie wody w wewnętrznej sieci wodociągowej.Proszę zabezpieczyć wodomierze.Osoby ,które jeszcze nie podały stanu wodomierza proszone sa o pilny kontakt z gospodarzem ogrodu.

02.10.2016
ODCZYT WODOMIERZY

W sobotę 8 października 2016 r., będą odczyty wodomierzy.Zarząd Ogrodu prosi o przybycie zainteresowanych działkowców.
Gospodarz tel. 501 790 456
01.10.2016
ZAWIADOMIENIE
Dnia  08.10.2016 od godz. 10.00  do godz. 16.00 będą odczytywane liczniki energii elektrycznej w związku z półrocznym rozliczeniem.
Prosimy o obecność i udostępnienie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych do odczytu.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział BiałystokRejon Energetyczny Białystok Miasto


12.08.2016
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

W dniu 11 sierpnia 2016 r., Zarząd Ogrodu odbył spotanie z Prezesem Zarządu KZK Białystok w sprawie przywrócenia przystanku autobusowego zlikwidowanego podczas modernizacji ulicy Ciołkowskiego w 2014 roku. Dziękujemy Panu mgr Andrzejowi Świętońskiemu za okazane wsparcie oraz życzliwość i zrozumienie naszego prolemu.

15.07.2016
Pszczoły-ustawianie uli na swoich działkach jest ZABRONIONE
Na terenie ROD możliwe jest prowadzenie hodowli pszczół (Regulamin ROD § 37). Warunkiem jest zgoda walnego zebrania. Wówczas zarząd ROD ma obowiązek wygospodarowania na zbiorową pasiekę wydzielonego miejsca na uboczu ogrodu. Ule tam umieszczone muszą być odizolowane od pozostałej części ogrodu ze względów bezpieczeństwa wysokim żywopłotem lub ekranem (3 m). WIĘCEJ

07.07.2016

PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
 
1 czerwca w całej Polsce wystartował powszechny przegląd zagospodarowania działek. Również i w naszym Ogrodzie powołano komisję pod przewodnictwem członka Zarządu Pani Bogusławy Chociej. Powszechny przegląd pozwoli na zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań względem ogrodów oraz kierunków, w których powinny się rozwijać. W najbliższą sobotę tj. 09.07.2016 r., będzie pracowała komisja. Prosimy działkowców o wykazanie dobrej woli, pomoc i współpracę przy przeglądzie działek.

30.06.2016
Apel
Zarząd Ogrodu zwraca się z prośbą do działkowców o rozsądne gospodarowanie wodą.


05.05.2016
4 maja zostały wywieszone w gablotach tabele opłat ogrodowych na 2016 rok.Elektroniczne zestawienie do pobrania tutaj lub na stronie OPŁATY OGRODOWE.

02.04.2016
Dnia 02.04.2016r.,Zebranie Walne Sprawozdawcze uchwaliło :
OPŁATY  OGRODOWE  NA  2016 r.
Składka członkowska -  6 zł
Opłata za działkę bez wodomierza wynosi – 1,00  zł / m²
Opłata za działkę z wodomierzem  wynosi – 0,80 zł/ m²
Opłaty ogrodowe wnosimy do 30 czerwca 2016 r.
Opłata na Fundusz Rezerwowy ( środki przeznaczone na odszkodowania użytkownikom ogrodu oraz wykup mienia od pozbawionych członkostwa i prawa użytkowania działki ) – 12 zł  
W/w opłatę wnosimy do 30 listopada 2016 r.

Wodę na Ogród puszczamy w terminie  10 – 17 kwietnia,
                            zamykamy w terminie 01 – 07 października.
Podczas zamykania wody nastąpi odczyt wodomierzy przez osobę/y upoważnione przez Zarząd Ogrodu.
Stan wodomierza można podawać telefonicznie dla Skarbnika Ogrodu lub Gospodarza w terminie do 15 października 2016 r .
Po tym terminie działki za pobór wody będą rozliczane  ryczałtem.
Działki z basenem stacjonarnym mają obowiązek posiadać wodomierz ( obowiązek założenia do 30 czerwca 2016 r ) lub złożyć deklarację, że basen jest nieużytkowany.
Opłata za odczyt wodomierzy obowiązuje w obu przypadkach i jest ustalona w wysokości 6,50 zł.
 UWAGA
Działki , na których wodomierze nie są zabezpieczone przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi oraz w kontakcie z ziemią będą rozliczane ryczałtem.
Komisja kwalifikująca działki pracować będzie od  18 - 30 kwietnia 2016 r.
Po tym terminie niezgłoszone do ewidencji ogrodowej działki z wodomierzem będą rozliczane ryczałtem.


12.03.2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 02.04.2016 r w Podlaskim Domu Działkowca ul. Ciołkowskiego 2/5 w Białymstoku.
Początek obrad:
Pierwszy termin godz. 10.00
Drugi termin godz. 10.30

Wyłożenie materiałów sprawozdawczych 23.03.2016 od godz. 9.00 -12.00


20.02.2016
W dniu 19 lutego 2016r., Zarząd Ogrodu uczestniczył w konsultacjach zorganizowanych przez Wydział Prewencji Komisariatu Policji IV w Białymstoku ( tutaj).Tematem było zidentyfikowanie i przedstawienie skali  zagrożeń  oraz wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
Rejon naszego Ogrodu należy do dzielnicowego sierż.sztab. Adriana Moszczyńskiego
tel. 885-997-170

08.02.2016
Problem bobra w ogrodowym stawie jest tylko naszym problemem...
Zniszczenia jakie czyni to sypmatyczne zwierzę są duże( tutaj ) .Po raz drugi Zarząd Ogrodu otrzymał negatywną odpowiedź od RDOŚ w sprawie naszego dzikiego lokatora.Niestety wygląda na to,że sami musimy sfinansować Firmie Grot odłowienie bobra. Zastanawiamy się również nad alternatywnym rozwiązaniem np. spuszczeniem wody ze stawu.
Odpowiedź RDOŚ tutaj

23.12.2015
Korzystając z powszechnej  dostępności i popularności mediów społecznościowych oraz możliwości  jakie ze sobą niosą, Polski Związek Działkowców postanowił również dołączyć do  grona użytkowników portalu Facebook.
Miło nam powiadomić,że nasz Ogród również posiada swój profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy.
 

11.12.2015
Okres jesienny i wczesno zimowy jest czasem zmniejszonej liczby działkowców na Ogrodach działkowych, po zebraniu plonów i przygotowaniu działek do zimy rzadziej uczęszczamy na ukochane działki lub w cale oraz wcześnie zapadający zmrok sprzyja popełnianiu wykroczeń i czynów przestępczych. Są to przede wszystkim kradzieże, kradzieże z włamaniem, dewastacje mienia oraz podpalenia.

Ponadto czas ten sprzyja przebywaniu na terenie ogrodów osób bezdomnych, którzy szukają schronienia na terenach działek w altankach. Spadająca znacznie temperatura, to największe zagrożenie dla zdrowia i życia tych ludzi. Zarząd Ogrodu uczula działkowców aby w sposób właściwy zabezpieczyli swoje mienie (altany, sprzęt znajdujący się w nich) przed osobami dokonujących przestępstw i dewastacji. Celowym i trafnym pomysłem było by znakowanie przez Policję sprzętów wartościowych oraz pamiątkowych.

Widząc Włamanie do domku działkowego:
 - nie wchodź do wnętrza,
 - nie sprzątaj,
 - nie naprawiaj uszkodzeń,
 - staraj się jak najmniej dotykać przedmiotów,
 - nie zacieraj śladów na zewnątrz
 - powiadom Policję,

Jeśli domek nie należy do ciebie a zauważyłeś ślady włamania:
 - nie wchodź do wnętrza,
 - jeżeli znasz właściciela, powiadom go najszybciej,
 - powiadom Policję.
 W przypadku ujawnienia takich zjawisk proszę natychmiast informować odpowiednie służby (policja, straż miejska, pogotowie) w celu zapobiegania takim zdarzeniom

10.12.2015
Ogłoszenie  
Zarzad Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Żwirki i Wigury w Białymstoku apeluje do użytkowników działek o złożenie w terminie do 20 grudnia 2015 roku informacji o wyrobach zawierających azbest przewidzianych do usunięcia  w latach 2016-2017 (wzór informacji w załączeniu ).Informacja ta jest niezbędna  celem otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informację na w/w druku należy złożyć do Zarządu.
 

08.12.2015
Okręgowy Zarząd Podlaski PZD organizuje konferencję szkoleniową społecznych instruktorów ogrodowych, która odbędzie się w dn. 10 grudnia 2015r. (czwartek) godz. 10.00 w Podlaskim Domu Działkowca przy ul. Ciołkowskiego 2/5 w Białymstoku.
W programie konferencji przewidziano następujące zagadnienia:
1.     Aktualna sytuacja w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD (mgr Andrzej Bojko  Prezes OZP PZD)
2.     Ochrona środowiska i ekologia na działkach (prof. dr hab. Tomasz Kurowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
3.     Prawidłowe zagospodarowanie i modernizacja działek w ROD (mgr inż. arch. zieleni Marzena Gaszewska z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku)
4.     Organizacja i metodyka pracy SSI w ogrodzie (mgr inż. Czesław Kryszkiewicz – Instruktor Krajowy SSI)
które staną się podstawą tematyczną do dyskusji i sprecyzowania wytycznych do dalszych kierunków działania SSI.
 

03.12.2015
Na prośbę Zarządu w dniu dzisiejszym skarbnik Pani Chociej Bogumiła otrzymała z księgowości  listy zaległych opłat ogrodowych z lat 2012 -2013.
Tabele z działkami wykazującymi niedopłaty oraz  całkowity brak wpłat na stronie " OPŁATY  " .
Szczególy pod nr tel. 533-330-001.

21.11.2015
W dniu 1 października br. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uchwaliła nowy regulamin ROD, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.  To kolejny etap dostosowywania reguł obowiązujących w 4738 ogrodach  prowadzonych przez PZD do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach  działkowych. Zgodnie z ustawą, zawarte w nim zasady mają obowiązywać nie  tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą w ogrodzie.
Na naszej stronie internetowej prezentujemy najważniejsze informacje  dotyczące prawa, które wkrótce zacznie obowiązywać w ROD prowadzonych  przez PZD. Tekst regulaminu ROD dostępny jest TUTAJ.
 

04.11.2015
Zarząd Ogrodu składa podziekowania Panu Sławomirowi Zygmunt za udostępnienie łodzi wiosłowej w celu zabezpieczenia drzew na wysepce przed bobrem,który od kilku tygodni zamieszkuje teren naszego stawu.
12 listopada Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GROT” ustawi pułapki w celu odłowienia i wywiezienia bobra w bezpieczne miejsce.

31.10.2015
Księgowość Ogrodu z przykrością stwierdza,że nadal wielu działkowców łamie Regulamin ROD ( § 83 pkt.1) nie uiszczając  opłat ogrodowych. Kwota zadłużenia użytkowników na m-c październik 2015 roku to 11 000 zł.
Istnieje też grupa działkowców ,która nie wniosła opłat za działkę za 2014 rok.
Pełna lista zadłużonych diałek  na stronie "OPŁATY" oraz na ogrodowych tablicach ogłoszeniowych.
Informację szczegółowe u skarbnika Ogrodu.

14.10.2015
Projekt dotyczący przywrócenia przystanków na ulicy Ciołkowskiego przy Ogrodzie Żwirki i Wigury nie znalazł się na liście proponowanych inwestycji w zadaniach
do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2016 rok.
  

10.10.2015
Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.Regulamin do pobrania z działu DOKUMENTY.
 

monitoring pozycji
Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury
ul. Ciołkowskiego 2/4 Białystok 15-245
e-mail : rodbialystok@wp.pl
tel . 533 330 001
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego